Heures d’ouverture Brasserie

Heures d’ouverture brasserie
Lundi - Samedi
11h30 à 15.00h et 17h30 à 23h00 (vendredi et samedi jusqu`à  23h30)

Cuisine de 11h30 à 14.00h et 18h00 à 21h00  (en été jusqu'à 21h30)


 

Fermé
Vendredi 29 mars au lundi 1er avril 2024 (Pâques)
Mercredi 1er mai 2024 (Fête du travail)
Lundi 20 mai 2024 (Lundi de pentecôte)
Jeudi 1er août 2024 (Fête nationale)